Przejdź do zawartości strony
ppp@pawlowice.pl | Zadzwoń i dowiedz się wiecej: (32) 47-23-141
Większa czcionka Mniejsza czcionka Zmień kontrast Zmień jasność

Dostępność architektoniczna

 

Dostępność architektoniczna budynku Publicznego Przedszkola w Pielgrzymowicach

 

Dojazd do Publicznego Przedszkola w Pielgrzymowicach- ul. Karola Miarki 8

 

 W odległości ok 400 metrów od wejścia głównego do Przedszkola znajduje się przystanek autobusowy koło Domu Pomocy Społecznej.

Dostępność parkingu

 

W odległości ok. 60 metrów od drzwi wejściowych do budynku przy ul. Karola Miarki, znajduje się miejsce  parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.).

Dostępność wejścia

 

 Do budynku prowadzą 2 wejścia.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola od pon. do pt. od godz. 7.00 do 16.00.

Wejście główne do placówki znajduje się od strony parkingu. Aby dostać się do przedszkola należy pokonać 11 stopni oraz drzwi otwierane ręcznie następnie znajdują się schody (8 stopni)

Drugie wejście znajduje się od strony ogrodu, które umożliwia wejście osobą niepełnosprawnym  do budynku przedszkola.

Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.

Przedszkole jest wyposażone w windę osobową która jest przeznaczona do wywożenia żywności na piętro.

W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

W budynku nie ma podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym, Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

 

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w język migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia powinny zgłosić ten fakt, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) w  gabinecie dyrektora przedszkola.  Można wybrać jedną z form kontaktu:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy (Wniosek) i przesłać go mailem na adres: ppp@pawlowice.pl
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjne, pod nr telefonu: 32 47 23 141

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania,
  • propozycję terminu spotkania (załatwienie sprawy),
  • krótkie określenie sprawy.

 

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru e-maila.

 

O miejscu i terminie spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana zostanie poinformowana w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka.