Przejdź do zawartości strony
ppp@pawlowice.pl | Zadzwoń i dowiedz się wiecej: (32) 47-23-141
Większa czcionka Mniejsza czcionka Zmień kontrast Zmień jasność

Rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

7:00- 8:00- Schodzenie się dzieci- rozmowy indywidualne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry stolikowe, układanki logiczne.

8.00- 13.00 Realizacja podstawy programowej

8.00- 8.20 – Schodzenie się dzieci, działalność dowolna w sali, prace pielęgnacyjne w kąciku przyrody. Rozmowy indywidualne, zabawy integracyjne, ćwiczenia graficzne, zestaw ćwiczeń porannych, zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna.

8:20- 8:30 –  Zabiegi higieniczno- sanitarne. Przygotowanie sal do śniadania. Wdrażanie dzieci do wypełniania powierzonych obowiązków- dyżurów.

8:30- 9:00 –  Śniadanie. Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

9:00- 9:15 –  Czynności higieniczne po śniadaniu, korzystanie z toalety, mycie zębów.

9:15- 10:15 – Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej wg planu, zgodnie z podstawą programową.

Język angielski i religia: dwa razy w tygodniu.

 

10:15- 11:20 – Spacery i wycieczki, zabawy terenowe, zabawy w ogrodzie ze szczególnym zwracaniem uwagi na bezpieczeństwo, obserwacje przyrodnicze, działalność dowolna, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne.

11:20- 11:30 – Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno- sanitarne.

11:30- 12:00 – Obiad. Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12:00-12:15 – Czynności higieniczne po obiedzie.

12:15- 12:30 – Odpoczynek, wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki, słuchanie bajek.

12:30- 13:50 – Zabawy z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe w sali, lub na świeżym powietrzu. Praca indywidualna z dzieckiem. Realizacja pomysłów dzieci, twórcza praca zespołowa i indywidualna. Zabawy terenowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym podejmowane z inicjatywy nauczyciela i dzieci.

13:50- 14:00 – Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi sanitarno- higieniczne

14:00- 14:15 – Podwieczorek

14:15- 16:00 – Zabawy integracyjne oraz dowolne w kącikach według zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe z wybranym elementem ruchu. Utrwalanie poznanych treści, zabawy rozwijające umiejętności, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela.