Przejdź do zawartości strony
ppp@pawlowice.pl | Zadzwoń i dowiedz się wiecej: (32) 47-23-141
Większa czcionka Mniejsza czcionka Zmień kontrast Zmień jasność

Roczny plan pracy 2021/2022

Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody – rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci

w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej”

Cele główne:

  • zaspakajanie ciekawości, rozwijanie zainteresowań oraz logicznego myślenia poprzez tworzenie warunków do poznawania i rozumienia świata przyrody i matematyki;
  • kształtowanie miłości do przyrody, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą oraz ukazanie potrzeby jej ochrony;
  • podejmowanie prób samodzielnego eksperymentowania, doświadczania, formułowania wniosków z przeprowadzonych badań na podstawie zdobytych wiadomości.