Przejdź do zawartości strony
ppp@pawlowice.pl | Zadzwoń i dowiedz się wiecej: (32) 47-23-141
Większa czcionka Mniejsza czcionka Zmień kontrast Zmień jasność

Roczny plan pracy 2022/2023

„Bierz przykład z bohatera” – wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Główne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na rok szkolny 2022/2023:

  1. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego obejmującego wszystkie dzieci                            w przedszkolu.
  2. Organizacja wychowania zmierzającego do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.