Przejdź do zawartości strony
ppp@pawlowice.pl | Zadzwoń i dowiedz się wiecej: (32) 47-23-141
Większa czcionka Mniejsza czcionka Zmień kontrast Zmień jasność

Oligofrenopedagog

Oligofrenopedagog – mgr Bożena Kiełkowska

Na konsultacje można umawiać się poprzez mobi dziennik

Jakie są główne obowiązki oligofrenopedagoga?

Do głównych obowiązków oligofrenopedagoga należy kształcenie osób z niepełnosprawnością w celu przywrócenia im maksymalnej sprawności intelektualnej. Taki długofalowy proces działań, nazywany rewalidacją uczniów, jest ukierunkowany na edukację, terapię oraz wychowanie. Wśród najważniejszych zadań wykonywanych przez oligofrenopedagoga wymienia się:

 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych,
 • wyznaczanie możliwości rozwojowych dla danego ucznia oraz ustalanie celów i zadań wychowawczych,
 • ukierunkowanie procesu rewalidacji w zależności od stopnia niepełnosprawności umysłowej,
 • określanie możliwości rehabilitacji oraz metod i form pracy dla danego ucznia,
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla ucznia,
 • planowanie zajęć edukacyjnych w taki sposób, by pozwalały na maksymalny, wszechstronny rozwój podopiecznych,
 • opracowywanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów,
 • przygotowywanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania jednostkowego i społecznego,
 • przygotowywanie do wykonywania zawodu.

W ramach pełnionych obowiązków oligofrenopedagog musi także:

 • ściśle współpracować z rodziną dziecka,
 • prowadzić dziennik pracy,
 • sporządzać arkusze obserwacji,
 • analizować wyniki nauczania,
 • ciągłe doskonalić własny warsztat pracy oraz podwyższać posiadane kwalifikacje.